Kurs XMEGA: sygnały zegarowe

W mikrokontrolerach ATmega i ATtiny układ dystrybucji sygnałów zegarowych był tak prosty, że wręcz aż prymitywny. W szczególności w procesorach starej generacji, takich jak ATmega8, mogliśmy wybrać źródło sygnału zegarowego przy pomocy fusebitów i podczas pracy procesora w żaden sposób nie można było go zmienić. Ponadto, błędne ustawienie fusebitów mogło prowadzić do zablokowania procesora. Najwyższy czas, by porzucić poczciwą ósemkę i przejść na mikrokontrolery nowej generacji! 

W XMEGA układ zegarowy jest zdecydowanie bardziej rozbudowany. Mamy do dyspozycji różne źródła sygnału zegarowego, takie jak wbudowany generator szybki 32 MHz, energooszczędny 32 kHz oraz normalny 2 MHz, który uruchamia się zawsze po włączeniu zasilania. Możemy te częstotliwości podzielić preskalerem lub pomnożyć wbudowanym układem PLL. Oprócz tego, możemy oczywiście podłączyć różne kwarce, a w razie uszkodzenia kwarcu, procesor samoczynnie przełączy się na wbudowany generator. Mało tego – podczas pracy możemy zmieniać nie tylko częstotliwość zegara, ale również źródło sygnału. Różne peryferia mogą być taktowane różnymi zegarami, a niektóre z nich mogą pracować nawet z częstotliwością 128 MHz!

Pliki do pobrania:

Uproszczony schemat układu dystrybucji sygnałów zegarowych przedstawiono na rysunku poniżej. Po wybraniu jednego z pięciu dostępnych źródeł, mamy do dyspozycji aż trzy preskalery, umożliwiające taktowanie poszczególnych peryferiów mikrokontrolera różnymi zegarami. CLKCPU to zegar dla rdzenia procesora i może mieć maksymalnie 32MHz. CLKPER taktuje większość peryferiów. CLKPER2 i CLKPER4 służą do taktowania peryferiów zdolnych do pracy z zegarem szybszym od CLKCPU. Oprócz tego, mamy jeszcze osobne zegary dla RTC i USB, jeśli mikrokontroler jest wyposażony w te peryferia.

Preskalery w procesorach XMEGA

Sposób wyboru źródła sygnału zegarowego sprowadza się do trzech punktów:

 • Konfiguracja i uruchomienie generatora
 • Oczekiwanie na stabilizację generatora
 • Przełączenie źródła

W tej części kursu napiszemy kilka funkcji, umożliwiających przełączenie źródła sygnału taktującego oraz obserwację efektów tej zmiany przy pomocy migającej diody i wyświetlacza LCD ze sterownikiem HD44780. Wykorzystamy wewnętrzny generator RC 2 MHz, 32 MHz, a także zewnętrzny generator kwarcowy i układ PLL.

Schemat układu testowego generator zegarowy

Budowa układu testowego XMEGA

Zacznijmy od przeanalizowania funkcji main().

 
#define F_CPU 62000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "hd44780.h"

int main(void) {
  
  // zmienna
  uint8_t pll     =  4;
  
  // diody
  PORTE.DIR      =  PIN0_bm;       // dioda LED
          
  // przyciski
  PORTA.DIRCLR    =  PIN0_bm;       // przycisk - RC 2MHz
  PORTA.PIN0CTRL   =  PORT_OPC_PULLUP_gc; // podciągnięcie do zasilania
  PORTE.DIRCLR    =  PIN5_bm;       // przycisk FLIP - RC 32MHz
  PORTE.PIN5CTRL   =  PORT_OPC_PULLUP_gc; // podciągnięcie do zasilania
  PORTE.DIRCLR    =  PIN6_bm;       // przycisk - XTAL
  PORTE.PIN6CTRL   =  PORT_OPC_PULLUP_gc; // podciągnięcie do zasilania
  PORTF.DIRCLR    =  PIN4_bm;       // przycisk - PLL
  PORTF.PIN4CTRL   =  PORT_OPC_PULLUP_gc; // podciągnięcie do zasilania
  
  // wyświetlacz LCD
  LcdInit();
  
  // komunikat o źródłe sygnału zegarowego
  LcdClear();
  Lcd("RC 2MHz");
  
  // włączenie przerwań
  sei();
  
  while(1) {
    PORTE.OUTTGL  =  PIN0_bm;
    _delay_ms(50);
    
    if(!(PORTA.IN & PIN0_bm)) Osc2MHz();
    if(!(PORTE.IN & PIN5_bm)) Osc32MHz();
    if(!(PORTE.IN & PIN6_bm)) OscXtal();
    if(!(PORTF.IN & PIN4_bm)) {  
      pll++;                // zwiększ zmienną pll
      if(pll > 31) pll = 1;         // jeśli pll większe od 31 to ustaw na 1
      OscPLL(pll);             // funkcja konfigurująca PLL
    }
  }
}
 

Zwróćmy uwagę na funkcję opóźniającą _delay_ms(50); Co w niej jest nie tak? Funkcja powoduje, że procesor kręci się w pustej pętli nic nie robiąc, aż upłynie żądany czas. Jednak funkcja _delay_ms() oblicza ilość potrzebnych cykli na podstawie definicji #define F_CPU 62000000UL. W przypadku kiedy częstotliwość taktowania się zmienia, to pamiętajmy, że standardowe funkcje opóźniające nie uwzględniają aktualnej częstotliwości, w związku z czym odmierzony czas nie będzie prawidłowy. Zaobserwujemy ten problem w naszym programie testowym – dioda podłączona do E0 będzie mrugać z różną częstotliwością, mimo że w pętli głównej jest _delay_ms(50) ze stałym argumentem równym 50.

Ściągnij poniższe pliki źródłowe – będziemy używać biblioteki do obsługi wyświetlacza autorstwa Radosława Kwietnia, którą opisałem w 5 części kursu (wyświetlacz LCD w XMEGA). W kolejnych odcinkach przedstawię, jak działają poszczególne generatory i jak skonfigurować ich rejestry kontrolne.

Pliki do pobrania: