Prawo Ohma

Prawo Ohma łączy trzy najważniejsze wielkości elektroniczne - napięcie U, prąd I oraz rezystancję R. Można do niego dodać także moc P. Mamy dwa banalne wzory: U=IR oraz P=UI. To wszystko. Znając dwie dowolne wartości, możemy obliczyć pozostałe dwie. Pamiętaj, że prawo Ohma nie określa związku przyczynowo-skutkowego między tymi parametrami, a jedynie ich zależność. 

Wpisz do kalkulatora dwie wartości jakie znasz, a kalkulator obliczy pozostałe.

Dane: Wyniki:
Napięcie U[V]
Prąd I[A]
Rezystancja R[Ohm] 
Moc P[W]

Prawo Ohma