Przedrostki inżynierskie SI

Kalkulatory w serwisie eXtronic umożliwiają wprowadzanie oraz wyświetlanie danych przy pomocy przedrostków SI. Wyświetlane są pierwsze trzy cyfry znaczące wraz z odpowiednim przedrostkiem, aby wynik był krótki i czytelny. W przypadku potrzeby wykonania dokładnych obliczeń, opcję wyświetlania liczb skróconych z przedrostkiem można wyłączyć - wtedy kalkulator będzie pokazywał wyniki dokładne bez zaokrągleń.

Dane liczbowe można wprowadzać zgodnie z poniższymi przykładami:

  • 4700 = 4,7k = 4.7k = 4k7
  • 0,0000000000022 = 2,2p = 2.2p = 2p2
  • -10000000 = -10M = 10M-

Nazwa   Oznaczenie  Mnożnik Wykładnik
jotta Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 1024
zetta Z 1 000 000 000 000 000 000 000 1021
eksa E 1 000 000 000 000 000 000 1018
peta P 1 000 000 000 000 000 1015
tera T 1 000 000 000 000 1012
giga G 1 000 000 000 109
mega M 1 000 000 106
kilo k 1 000 103
- - 1 100
mili m 0,001 10-3
mikro u 0,000 001 10-6
nano n 0,000 000 001 10-9
piko p 0,000 000 000 001 10-12
femto f 0,000 000 000 000 001 10-15
atto a 0,000 000 000 000 000 001 10-18
zepto z 0,000 000 000 000 000 000 001 10-21
jokto y 0,000 000 000 000 000 000 000 001 10-24