Łączenie kondensatorów

Jak zrobić kondensator o nietypowej wartości lub zwiększyć dopuszczalne napięcie pracy? Wystarczy połączyć kilka kondensatorów w określony sposób, by dzięki temu zwiększyć lub zmniejszyć pojemność. Wystarczy znajomość kilku trywialnie prostych wzorów!

Połączenie szeregowe

Łączenie szeregowo pozwala na uzyskanie pojemności mniejszej od elementów składowych. Tutaj wzór jest nieco bardziej skomplikowany niż przy łączeni równoległym, choć nie jest to żadna wielka matematyka. Napięcie maksymalne pracy całego układu równa się sumie napięć wszystkich kondensatorów.

Wskazówka
Jeżeli łączysz szeregowo kondensatory o tej samej wartości, pojemność wypadkowa jest równa pojemności pojedynczego kondensatora podzielonej przez liczbę kondensatorów. Czyli jeśli łączysz szeregowo dwa kondensatory 100u, otrzymasz wypadkową 50u.
Dane: Wyniki:
C1
C2
Cw

Szeregowe łączenie kondensatorów

Połączenie równoległe

Łączenie równoległe pozwala na uzyskanie większej pojemności. Wypadkowa pojemność jest sumą wszystkich elementów składowych. Należy jednak pamiętać, że max napięcie pracy całego układu równe jest napięciu pracy najsłabszego kondensatora!

Dane: Wyniki:
C1
C2
Cw

Równoległe łączenie kondensatorów